ПОСЛЕДНO ОБЈАВЕНИ ГРАЃАНСКИ БУЏЕТИ

ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ Демир Хисар

2022

ПРЕВЗЕМИ

ШТО Е ГРАЃАНСКИ БУЏЕТ?

“Граѓански Буџет“ претставува основна алатка за унапредување на транспарентноста и отчетноста на општината. Преку него ќе бидат објаснети приходите и расходите на општината во текот на годината, процесот на донесување на Буџетот и проектните активности кои треба да се реализираат во текот на годината. Целта на подготовката на Граѓанскиот буџет  е да обезбеди поголема информираност на граѓаните за буџетот на општината на полесен и достапен начин.