Kontakt

    Buxheti qytetar

    Rr. Apostoll Gusllarot nr.40
    1000 Shkup, Maqedonia e Veriut
    Tel: +389 2 3109 325