Kontakt

    Buxheti qytetar

    • Rr. Franklin Ruzvelt nr.19 kati i dytë
    • 1000 Shkup, Maqedonia e Veriut

    Tel: +389 2 3109 325