Rreth komunave

PËRSHKRIMI I PROCESIT

Çdo komunë mund ta përdorë mjetin e Buxhetit Qytetar falas për të krijuar buxhetet e veta qytetare. Nëse jeni i punësuar në një komunë, mjafton të regjistroheni në emër të komunës Suaj, duke e plotësuar formularin për regjistrim.

Pas regjistrimit, ne do ta verifikojmë identitetin Tuaj, dhe komuna do të ketë llogarinë e saj të përdoruesit në "Buxhetin Qytetar"!

03

Publikimi i Buxhetit të krijuar Qytetar